pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija je veja psihologije, ki proučuje pozitivne vidike življenja in osebnosti ter njihov pomen za kakovost življenja. Išče, kaj je dobrega in kako to krepiti.