covid in šola

Covid-19 lahko povzroči daljšo odsotnost od pouka. Telesni in nevrokognitivni simptomi, kot so težave z obdelavo informacij, s spominom in z govorom, lahko vplivajo na učni napredek.