MODELI POUKA V ZDA MED EPIDEMIJO

Piše: Marjana Škalič


Spletno glasilo EducationWeek izčrpno poroča o dogajanju na področju izobraževanja v ZDA. Po enem izmed člankov iz novembra 2020 povzemam, kako raznoliko in fleksibilno so se organizirala šolska okrožja v prizadevanju zajeziti širjenje okužb, pri čemer so upoštevali tudi izbiro družin med poukom v šoli ali poukom na daljavo.
Izvirni članek je dosegljiv na tej povezavi.

Foto: Julia M Cameron from Pexels

Večina šolskih okrožij v ZDA trenutno uporablja “hibridni pouk” – kombinacijo pouka fizično v šoli in pouka preko spleta. Podrobna sestava te kombinacije se razlikuje od šole do šole. Odvisna je od dejavnikov kot so: lokalna raven razširjenosti okužbe s covid-19; razpoložljivost sredstev za zagotavljanje novih učnih pristopov; pripravljenost učencev in učiteljev vrniti se v šolske stavbe.

Veliko učencev je za to šolsko leto izbralo pouk v celoti v šoli ali pa v celoti preko spleta. Nekateri hodijo v šolo nekaj dni na teden, druge dni se učijo doma. Nekatere šole so omogočile pouk v šoli za ranljive skupine kot so učenci s posebnimi potrebami, tujejezični učenci (ki se še učijo angleščine) in učenci brezdomci.

Kombinacije oblik pouka niso statične. Nekatere šole so morale zaradi povečanega širjenja okužb preiti s hibridnega modela znova na spletno učenje v celoti; nekatere pa so šolsko leto začele v celoti na spletu, zdaj pa postopno prehajajo na izvedbo dela pouka v šoli.

V raziskavi v začetku novembra je skoraj dve tretjini vodij šolskih okrožij poročalo, da pri njih izvajajo hibridni model pouka.

Tako kot vse, kar šole ukrenejo v času pandemije, je tudi hibridni pouk vzbudil širok razpon odzivov. Številni starši in učenci so bili hvaležni, da so šole našle kreativne načine za vrnitev otrok v šolske stavbe ob hkratnem izvajanju zaščitnih ukrepov. Drugi so protestirali, ker so se njihove šole obotavljale preiti spet na pouk “v živo”, ali pa so izražali zbeganost spričo kompleksnih shem pouka, ki so se stalno spreminjale. Nekateri učitelji doživljajo nove zahteve hibridnega pouka kot neobvladljive, nekateri pa so bolj dovzetni za prilagajanje na to novost.

V nadaljevanju članek poroča o podobnih zadregah, kot jih poznamo tudi pri nas: nimajo vsi učenci doma primerne opreme ali internetnega signala za spletno spremljanje pouka; vedno premalo razpoložljivega denarja v šolskih blagajnah, ki ga je bilo treba razporejati med nakupi zaščitne opreme za pouk v živo, tehnološke opreme za pouk preko spleta in usposabljanje kadra za rokovanje s to opremo.

Opis modelov in izkušenj v šestih šolskih okrožjih

Šolsko okrožje Victoria Independent, Teksas

Število učencev: 14.000

Model: Učenci so na začetku leta izbirali med dvema možnostma: ali bodo ves čas obiskovali šolo ali pa bodo pouku sledili ves čas virtualno. Razredi, ki jih vodi isti učitelj, so mešanica osebno in virtualno prisotnih učencev.

Izzivi: Jennifer Atkins, učiteljica angleščine v sedmem razredu na višji osnovni šoli Howell, običajno uživa, ko hodi po učilnici, da bi angažirala učence. Zaradi socialne razdalje in mask je ta slog poučevanja zdaj skoraj nemogoč.

Spopadati se mora tudi s stalnim spreminjanjem sestave razredov. Ko se je šola začela, je bila približno polovica njenih učencev prisotna po spletu. Zdaj, ko se staršem zdi vedno varneje pošiljati učence nazaj v šolo, se je to razmerje spremenilo – približno 90 njenih učencev je osebno prisotnih, 50 pa jih je doma.

»Delam z istimi mladenkami in mladeniči, z istim seznamom, ampak zdaj se iz oči v oči srečujem z novo skupino, ki je še nisem srečala v živo,« pravi Atkinsova. »Dolgo so bili ločeni od nekaterih vrstnikov. Zanimivo je videti, kako se spreminja razredna dinamika.«

Atkinsova v spletu objavlja PDF različice učbenikov, ker jih nekateri učenci nimajo doma, čeprav je šola določila termine, ko lahko starši pridejo po knjige. Ocenjevanje traja dlje, ker mora pregledati nekaj fizičnih izvodov testov, potem pa se prijaviti v splet, da pregleda še druge.

Učencem te šole ni treba pustiti kamer vklopljenih več čas videokonference, zato Atkinsovo skrbi, da se nekateri mogoče na začetku prijavijo, vendar niso pozorni. »Če niso tu in jih ne opominjamo ves čas, naj ostanejo pri določeni zaposlitvi, je verjetno vabljiva možnost, da bi se samo prijavili na video-srečanje, potem pa odšli po svoje,« je povedala.

Koristi: Atkinsovi uspeva uporabljati tehnološka orodja, da bolje sledi, kateri učenci imajo težave. Če na primer ne odprejo naloge, »mora biti nekaj narobe«, in ima oprijemljiv zapis napredka učencev, pravi.

Hibridno učenje jo je tudi prisililo, da je razmislila o inovativnejši uporabi tehnologije pri poučevanju. Nekaj učiteljem so ponudili interaktivne table, do katerih lahko učenci dostopajo s svojih naprav, in Atkinsova jo je sprejela. Pred epidemijo bi se mogoče upirala taki veliki spremembi, ker se ji je zdela nepotrebna, zdaj pa jo je rastoča uporaba tehnologije kot orodja za poučevanje spodbudila, da razmišlja drugače.

Majhna zmaga: Da bi učenci doma bolje slišali njen glas skozi masko, se Atkinsova prijavi v virtualni sestanek na prenosnem računalniku in pametnem telefonu ter govori v mikrofon na telefonu. Tako hkrati govori učencem, ki spremljajo na daljavo, in tistim, ki so fizično prisotni. Medtem z napravo za klikanje menjava PowerPointove drsnice na računalniku.

Izkušnja: »To je izčrpavajoče,« je rekla Atkinsova. »V bistvu je tako, kot da v eni šolski uri hkrati poučujem dva razreda.«

Javne šole Santa Fe, Nova Mehika

Število učencev: 13.000

Model: Okrožje postopno vrača učence v šolske stavbe glede na število učiteljev, ki so se pripravljeni vrniti, in količino prostora v učilnicah, da bi zagotovili dovolj socialne razdalje. Pri udeležbi pouka v živo imajo prednost učenci posebnega izobraževanja in začetniki v angleščini.

Izzivi: Hkratno vodenje fizičnega in virtualnega pouka zahteva več digitalnih naprav, kot jih učitelji imajo v učilnicah. Najbolje bi bilo, ko bi uporabljali eno za poučevanje, eno za to, da bi videli obraze učencev, in eno, da bi spremljali, kaj delajo učenci na napravah, ki jim jih je dala šola. Kamere, ki se obračajo, ko se učitelj premika po učilnici, so prav tako najboljša rešitev, da ne bi ves čas izginjal z zaslona.

Medtem digitalna povezava ostaja znatna ovira za enakopravno poučevanje na daljavo. Nekateri učenci obiskujejo ustanove za dnevno varstvo, kjer je internetna povezava nezadostna za spremljanje videokonferenc. Drugim šole nudijo vroče točke (hot spots), ki prav tako ne zdržijo vedno obremenitev množičnega pouka na daljavo. Prizadevanja, da bi vsem zagotovili pasovno širino, potrebno za učenje na domu, še vedno potekajo.

Prednosti: Učitelji, ki so se želeli vrniti v učilnice, z veseljem preizkušajo modele, kako lahko poučevanje v živo deluje v teh časih brez primere. Drugi učitelji imajo možnost ostati doma, kar je dobro za ugled šole, saj osebju s kroničnimi zdravstvenimi težavami ni treba izbirati med službo in varovanjem zdravja.

Ugotovili so, da učitelji potrebujejo mikrofone, da ojačajo svoj glas skozi masko, in da preprosto posnemanje poučevanja iz oči v oči med pretakanjem v živo morda ni tako učinkovito, kot če učencem preko spleta ponudijo drugačne dejavnosti kot fizično prisotnim. Mlajši učenci in začetniki v angleščini imajo še posebej pogosto težave, ko ne vidijo premikanja učiteljevih ust.

Majhna zmaga: Učiteljica petega razreda je povedala, da ima močnejše stike s starši kot kadarkoli prej. Eden izmed učencev v njenem razredu, ki se uči na daljavo, je ves čas motil pouk, vlekel na dan neprimerne predmete iz gospodinjstva in spal pred kamero. Po pogovoru z njegovimi starši se je odločila, da bo z njim delala individualno po šolskih urah, ko bodo starši lahko ob njem. »Ne pravim, da to priporočam za vse učitelje, ampak na voljo so določene možnosti, ki jih lani ni bilo.«

Izkušnja:Ne gre za primerjavo med poukom v živo in poukom na spletu. Gre za primerjavo med tem, da ne bi imeli ničesar, in tem, da imamo vsaj neko možnost angažirati otroke, da se pouk lahko nadaljuje. Nekateri so pri tem zelo uspešni, drugi pa imajo težave.

Javne šole Marshall, Michigan

Število učencev: 1.000

Model: Učenci razredne stopnje obiskujejo šolo štiri dni na teden, učenci predmetne stopnje in srednje šole pa tri dni na teden. V obeh primerih so razdeljeni na pet skupin in vsaka ima učenje na daljavo na drug dan v tednu. Okrožje je poskusilo zagotoviti, da bi imeli učenci, ki živijo v istem gospodinjstvu, učenje na daljavo v istem dnevu. Nekaj začetnikov v angleščini, učencev s posebnimi potrebami in novincev v okrožju prihaja v šolsko stavbo vsak dan. Nekaj učencev pa se je odločilo, da se bodo vse šolsko leto v celoti učili od doma.

Izzivi: »Rekla bi, da je to za naše učitelje veliko preveč,« je povedala Beth Ritter, direktorica poučevanja in učenja v okrožju. »Ne bom olepševala.«

Vsak učitelj ima vsak dan nekaj učencev odsotnih, kar pomeni, da je težko obdržati vse učence na isti ravni. Učenci, ki so ves čas doma, bi se v tej zmedi zlahka izgubili, če učitelji ne bi vlagali dodatnega truda, da jih angažirajo. Kakovost pouka pa mora biti v tem letu višja kot spomladi, ko so zaradi nujnosti šolanja na daljavo vsi pridelali zaostanek.

Koristi: Hibridno učenje je pripeljalo do nekaj pozitivnih sprememb. Srečanja z večjezičnimi družinami so za tolmače potekala veliko bolj gladko kot običajno. Namesto da bi morali v popoldnevu, polnem sestankov v živo, hiteti iz sobe v sobo v šolski stavbi, morajo samo odpreti nov sestanek v Microsoft Teams in se pridružiti pogovoru. Družine pa so hvaležne, da jim ni treba iskati varstva za čas, ko se morajo srečati z učitelji.

Hibridni model tudi prisili učitelje k boljšemu načrtovanju učnih ur. Razredni učitelji se bolj osredotočajo na branje, matematiko in socialno-čustveno učenje takrat, ko so učenci osebno prisotni, naloge za domače učenje pa gradijo na tistem, kar so se naučili pri pouku.

Majhna zmaga: Okrožje je na razredni stopnji uvedlo »trenerje za zagotavljanje mojstrstva« (“assurance of mastery coaches”), ki stopijo v stik z učenci na njihov dan učenja na daljavo. Učenci imajo tako nekaj interakcije s šolo, tudi ko niso v stavbi, ne da bi morali to opravljati njihovi učitelji ob tem, ko poučujejo drugo skupino v živo.


Šolsko okrožje Milton Area, Pensilvanija

Število učencev: 2.000

Model: Učenci, ki so izbrali mešanico osebnega pouka in pouka na daljavo, obiskujejo šolske stavbe v ponedeljek, torek, četrtek in petek. Drugi opravljajo stoodstotno sinhron pouk po spletu ali pa pretežno nesinhron pouk v programu Milton Cyber Academy, ki je obstajal že pred pandemijo.

Izziv: Učenci, ki se učijo na daljavo, še posebej starejši, neradi vklopijo kamere in pustijo mikrofone vključene. »Od male šole do petega razreda je absolutno čudovito – veseli so, da vidijo sošolce,« je rekla Cathy Keegan, višja nadzornica okrožja.

Toda nekatere skupine starejših učencev so zelo tihe, kar učitelje primora v iskanje kreativnih načinov, kako jih angažirati. Ta mesec okrožje jasno sporoča učencem, ki opravljajo sinhrono učenje, da se pričakuje, da bodo pripravljeni govoriti in biti videni, ko jih učitelj pokliče.

Koristi: Disciplinskih ukrepov v okrožju je bilo letos občutno manj v primerjavi s prejšnjimi leti. »Iskreno verjamemo – tak je občutek – da so otroci preprosto srečni, ker so spet tu.«

Majhna zmaga: Predsednica združenja učiteljev v okrožju je povedala Keeganovi, da so učitelji siti porabljanja dragocenega časa na začetku vsake šolske ure za to, da prosijo učence, naj vtipkajo svoja imena v klepet, da bodo lahko zabeležili prisotnost. Tim Keeganove ji je z nasveti pomagal integrirati vprašanje za razpravo v platformo Microsoft Teams, ki jo lahko učitelji uporabijo, da začnejo lekcijo tistega dne in hkrati zabeležijo prisotnost.

Izkušnja: Prizadevanja, da bi preoblikovali ameriški izobraževalni model, ki ga niso znatno posodobili že več generacij, se dogajajo z vratolomno hitrostjo, je povedala Keeganova. To je težko in potrebno delo: »Mogoče bomo leta 2022 še vedno tu.”


Šolsko okrožje Northern Lehigh, Pensilvanija

Število učencev: 1.550

Model: Učenci lahko obiskujejo pouk v živo največ dva dni v tednu: v ponedeljek in torek učenci s priimki na črke od A od L ter v četrtek in petek učenci s priimki na črke od M do Z. Ko učenci niso v šolskih stavbah, se učijo doma, srede pa so rezervirane za preverjanje ena na ena za vse učence. Skoraj tri četrtine učencev so se odločile za to možnost.

Malo manj kot petina učencev se je odločila ves teden učiti od doma. Nekaterim učiteljem so dodelili izključno delo z učenci, ki so ves čas prisotni po spletu.

Druga manj priljubljena možnost (3 odstotki učencev okrožja) je obstoječi spletni program, ki ga ponuja šola, upravlja pa ga zunanji ponudnik; okrožje je ta nesinhroni spletni program predelalo tako, da vključuje več neposrednega sodelovanja okrožnega učitelja za učence v razredih od male šole do osmega razreda.

Izziv: Učitelji so se morali prilagoditi učnemu načrtu, ki mora biti bolj ciljno usmerjen kot ponavadi. Voditelji okrožja so pozvali učitelje, naj razmislijo, kateri vidiki učne snovi so bistveni in kateri bi lahko bili neobvezni. »Nočemo, da bi učni načrt postal ovira na poti do uspeha,« je rekel Matthew Link, višji nadzornik okrožja.

Na začetku šolskega leta se veliko učencev preko spleta ni vključevalo ali pravočasno oddajalo nalog. Prizadevanja okrožja za strokovni razvoj so pomagala učiteljem ustvarjalneje angažirati učence, ki so doma. Še vedno pa morajo za nekatere učence »podvojiti napore, da bi jih pripravili do aktivnega sodelovanja v procesu.«

Majhna zmaga: upravitelji okrožja bolj kot kadarkoli priznavajo pomen sodelovanja med učitelji. Deljenje znanj in idej je zdaj veliko pogostejše, kot je bilo nekoč.

Izkušnja: Normalno je, da plan ni nikoli končan. Ne počuti se slabo, če moraš spremeniti nekaj, kar si sprva mislil, da je pravi odgovor na tvoj izziv.


Šole Wall Township, New Jersey

Število učencev: 3.400

Model: Učenci razredne stopnje bodisi ves čas spremljajo na daljavo bodisi so ves čas osebno prisotni.

V razredih od šestega do osmega učenci obiskujejo šolo vsak drugi dan (razen srede). Učitelji imajo v razredu vsak dan iste učence – spreminja pa se to, kateri so tam osebno in kateri so na spletu. V sredo se vsi učenci učijo na spletu.

Pouk v živo je rezerviran za lekcije iz matematike, angleščine in družboslovja. V naslednjem semestru bodo prešli na pouk naravoslovja. »Bili smo optimistični in polni upanja, da bo pouk že v celoti potekal v živo, ko bomo potrebovali praktično delo v laboratoriju, ampak mogoče ne bo tako.«

Izziv: Če imaš Chromebook, to še ne pomeni, da so vsi problemi rešeni. V okrožju so ugotovili, da te naprave ne morejo podpirati vseh virov in programov za poučevanje, ki jih uporabljajo učitelji. Morali so nakupovati dodatne osebne računalnike. Poleg tega je pred kratkim okrožje doletel hekerski napad, zato so nekateri učitelji delali od doma, dokler niso rešili problema.

Težko je bilo najti nadomestne učitelje, ki se čutijo sposobni učiti preko spleta ali sprejemajo zdravstvena tveganja poučevanja na delovnem mestu; število odsotnih učiteljev pa je večje kot ponavadi.

Majhna zmaga: Nekateri učitelji, ki jih še posebej skrbi izpostavljenost COVID-19, lahko poučujejo na daljavo iz ločenega dela šolske stavbe, ki ga učenci ne obiskujejo. Nekateri učenci v razredih teh učiteljev obiskujejo šolo, vendar jih nadzoruje drug učitelj, ki je z njimi v fizični učilnici, medtem ko so drugi doma, na isti povezavi Google Meet kot učitelj, ki poučuje na daljavo.

V poznem avgustu so analizirali potrebe, da zdaj lahko sestavijo urnike učiteljev na podlagi teh podatkov.

Izkušnja: »Ko staviš vse na tehnologijo kot glavno sredstvo podajanja učne snovi, celo pri hibridnem modelu, izgubiš stabilnost prisotnosti človeškega bitja, ki lahko izvede pouk ne glede na to, kaj se zgodi.«

Ni komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja