MODEL POUKA NA DALJAVO OSNOVNE ŠOLE DOBJE

Stvari, ki jih ne poznamo, vzbujajo strah. Zato je tako pomembno komunicirati. Pomembno je učencem in staršem vsak dan povedati, da bo na koncu še vse dobro. Mogoče ne še danes in ne še jutri, mogoče ne še ta mesec, ampak če bomo vsi stopili skupaj in delali v to smer, bo še vse dobro.

Suzana Plemenitaš, prof. RP, ravnateljica
Mateja Todorovski, prof. RP, učiteljica angleščine

1. 12. 2020

Posnetek spletne predstavitve si lahko ogledate na tej povezavi. Spodnji zapis pa je povzetek vsebine.

»Še vedno se učimo, vsak dan, vsak trenutek, in neprestano izboljšujemo način dela.«

Že nekaj let vsak njihov učenec ob vstopu v 1. razred dobi svoj uporabniški račun za okolje Microsoft. Učiteljica v septembru povabi starše na roditeljski sestanek v računalniško učilnico; tam jim razdeli podatke (uporabniško ime in geslo) ter jim pokaže, kako okolje deluje. Določene dele tega okolja uporabljajo tudi v času običajnega pouka, npr. za spremljanje bralnega napredka otroka in za splošno komunikacijo – znotraj tega se starši vpisujejo tudi v tabelo za govorilne ure.

Delajo v programskem paketu Office 365. Že več let so pri pouku uporabljali Class Notebook (elektronski zvezek), saj se je izkazal kot primerno orodje za spremljanje v okviru izvajanja pristopa formativno spremljanje. Z marcem letos so začeli uporabljati še orodje Microsoft Teams.

Pogostost videokonferenc

1. razred: 3 x tedensko 30 minut v dveh skupinah.

2. razred: vsak dan 30 minut v dveh skupinah

Več o pouku na daljavo v 1. triletju na OŠ Dobje v spomladanskem delu lahko slišite v avdioposnetku, ki je pripet na 9. strani dokumenta NA KAJ NAJ BO RAVNATELJ POZOREN PRI VODENJU POUKA NA DALJAVO (glejte okvirček na dnu strani).

3. do 5. razred: vsako jutro ob 8. uri se učenci povežejo z učiteljico, da dobijo navodila za delo. Nato se vsak sam odloči za eno od dveh možnosti: Lahko izklopi videokonferenco in nadaljuje samostojno, ali pa dela pod vodstvom učiteljice. Ob 10.00 je odmor, nato je učiteljica znova na voljo od 10.30 do 12. ure. Učenci jo kontaktirajo po potrebi.

6. do 9. razred: na željo učencev pouk poteka po urniku, ob tem, da je dolžina nekaterih ur prilagojena.

Za vse učence je vsak dan organiziran t. i. aktivni odmor. Poteka 15 minut pod vodstvom učitelja športa. Vsak razred ima svoj termin, ker je vadba prilagojena razvojnim značilnostim otrok. Učenci se priključijo po želji.

Učno okolje

Učno okolje za učence razredne stopnje je Office 365. Da bi bila organizacija učnega okolja čimbolj učinkovita za učence, so izbrali združevanje vsebin po razredih (razred je »ekipa«); znotraj tega pa so vsebine razporejene po predmetih.
Za 1. in 2. razred uporabljajo samo klepetalnike: za učitelje z učenci, za učitelje s starši in za učitelje med seboj. Starši pomagajo učencu vstopiti v okolje, potem pa lahko naloge rešuje sam (če že zna brati), vse je na klik, znotraj istega okolja, ničesar ni treba iskati drugje.

3., 4. in 5. razred uporabljajo učilnico MS Teams, s kanali po predmetih. V dodatnem kanalu Splošno dobijo vsako jutro vsa dnevna navodila. Še en kanal je namenjen komunikaciji s starši.

6. do 9. razred:
Tu je organizacija pouka bolj kompleksna, ker vsak razred poučuje okrog 10 učiteljev. Tudi tukaj so se odločili za organizacijo učnega okolja z vidika učenca: vsak razred je ekipa, znotraj te ima vsak učitelj svoj kanal, dodaten kanal Splošno in razrednikov kanal za komunikacijo s starši.

Dodana vrednost pouka na daljavo je elektronski zvezek Class Notebook, kjer imajo učenci vso snov, dnevne naloge, učitelj ima vpogled v njihovo sprotno delo, učenci v prostoru za sodelovanje sproti komunicirajo med seboj, dajejo drug drugemu povratne informacije o delu, učitelji sproti vrednotijo delo učencev. Učencem ni treba ničesar tiskati, razem če to želijo. Učenci imajo vedno možnost izbire.

Komunikacija

Ravnateljica je že spomladi vsak teden sproti z učiteljskim zborom ovrednotila potek dela, in prav tako z učenci. Prvi mesec je z učenci predmetne stopnje govorila vsak teden, nato na dva tedna. Učenci znajo dati zelo dobre predloge. Naučeni so, da vedno podajo povratno informacijo na ta način: kaj je dobro, kaj jih moti, možne izboljšave. Na ta način so razvili res strpno komunikacijo. Njihovi učenci vedo, da bodo slišani, kadar imajo kaj povedati.

Razredniki so sproti pridobivali povratne informacije od staršev preko vprašalnikov ali v neposrednem pogovoru. Ravnateljica je izvedela že preko učencev od 6. do 9. razreda, da so starši dokaj zadovoljni; nobene pripombe ni bilo na ocenjevanje; učenci so želeli biti sproti ocenjeni, da jim ne bi vse ostalo za maj.
Učencem so zelo pomagale tudi tedensko zapisane zadolžitve po vseh predmetih, tako so se odlično znašli in sproti opravljali obveznosti.

Spomladi so imeli približno dve videokonferenci na dan za predmetno stopnjo, dve na teden pa za razredno stopnjo, v 4. in 5. razredu kakšno več.

Pred jesensko karanteno so učenci predmetne stopnje sami prosili, da naj bodo videokonference po urniku. Po enem tednu so poročali, da jim to ustreza, ker tako večino dela naredijo že med poukom. Želeli so, da se nadaljuje na tak način. Dogovor z učitelji pa je, da videokonferenca ne traja celo uro v obliki predavanja, temveč je razdeljena na tri dele: Obravnava nove snovi oziroma pogovor z učenci zavzema približno eno tretjino šolske ure, sledi interval samostojnega dela, na koncu pa še interaktivne naloge.

Eno od orodij znotraj MS Teams, Bela tabla (whiteboard), omogoča, da učenci aktivno sodelujejo pri pouku, čeprav se zdi, da na daljavo ni mogoče delati skupaj. Orodje omogoča tudi, da jih učitelj razporedi v skupine ali pa se razporedijo sami, in si medsebojno vrednotijo delo.

Komunikacija v pedagoškem trikotniku je ključnega pomena. Medsebojno obtoževanje, iskanje krivca in podobno ne more pripeljati do napredovanja v u procesu. Strpna komunikacija, iskanje skupnega jezika in možnih načinov sodelovanja – to je prava pot.

Komunikacija učiteljev s starši
Iz sporočila starša se včasih čuti nervoza, frustracija … Mateja Todorovski poudarja: tako sporočilo ne pomeni nekaj slabega, ne pomeni, da starš kritizira naše delo; pomeni le, da se mu je tisti dan nabralo vsega preveč, in snemanje naloge za angleščino brez optimalne opreme (na primer) je bila kaplja čez rob. V takem trenutku je izrednega pomena, da je učitelj sposoben narediti korak nazaj, in da odpiše pomirjujoč odgovor. Navadno tudi starš potem ubere spravljivejši ton.

Nihče si ne dela utvar, da vse poteka gladko, ali da bi učenci razredne stopnje lahko to zmogli brez podpore staršev.… Samo skupaj zmoremo. Nič groznega pa se ne bo zgodilo, če otrok kakšne naloge ne naredi (iz kakršnegakoli vzroka), svet se bo še vedno vrtel. V tem času je bistveno, da poskrbimo za zdravje in ohranimo čustveno ravnovesje. Nobene potrebe ni, da se obsojamo, če nam kdaj ne uspe narediti vsega – velja za obe strani.

Komunikacija učiteljev z učenci
Klepetajo na dnevni ravni.

Poskušajo se držati, da po 5. uri ne odgovarjajo več, ker je to čas za družino.

Na začetku so postavili mejo, da je komunikacija z učitelji samo do 16. ure, a se to ni izšlo. Pokazalo se je, da učenci potrebujejo učitelje, pomoč, stik, toplo besedo … in učitelji so jim odgovarjali, včasih tudi do 22. ure.

Komunikacija med učitelji
Ves čas se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo. Če učenci ali starši dajo kakšno pobudo, predlog, izpostavijo problem, se takoj sproži proces reorganizacije.

Komunikacija ravnateljice s starši

Dva sestanka s starši so imeli že na daljavo. Ravnateljica jih vedno pozove, da izrazijo skrbi, pomisleke, dvome, in tudi jih. Enim staršem se zdi premalo dela, enim je preveč.

Komunikacija ravnateljice z učenci

Nekateri učenci, ki so v šoli zelo tihi, se nikoli ne oglasijo, tokrat preko pisne spletne komunikacije izrazijo svoje misli, dvome, pohvale … se odprejo, komunicirajo.

Učenci o orodju Teams z eno besedo: Teamsi nas vse povezujejo – učence, učitelje in starše.

Zaključno sporočilo za starše:

Ne bodite prestrašeni, povejte učiteljem, če je kakršnakoli težava, kajti samo tako se lahko učitelji odzovemo na problem in ga potem skupaj z vami tudi rešujemo.
Na koncu je najbolj pomembno, da ostanemo zdravi, da poskrbimo zase in svoje najbližje.

Zaključno sporočilo za učitelje:

Strokovnost je izjemnega pomena. Če znamo učitelji strokovno razložiti, kaj delamo in zakaj to delamo (tako), potem to starši razumejo.
Učitelj se mora na drugi strani zavedati, da stvari, ki jih ne poznamo, vzbujajo strah. Zato je tako pomembno komunicirati. Pomembno je učencem in staršem vsak dan povedati, da bo na koncu še vse dobro. Mogoče ne še danes in ne še jutri, mogoče ne še ta mesec, ampak če bomo vsi skupaj stopili in vsi skupaj delali v to smer, bo še vse dobro.

Hvala za deljenje izkušenj!

Vsi pedagoški delavci ste vabljeni v našo podporno skupnost. Več o tem preberite v zavihku O projektu.

1 Komentar

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja